• De code VVR geeft richtlijnen voor het veilig vervoer van rolstoelinzittende.

    Code VVR omvat:

    • Gebruik van veilig materiaal( voertuig, vastzetsysteem, veiligheidsgordel en rolstoel ): Voertuig, vaszetsysteem, veiligheidsgordel en rolstoel moeten allemaal in orde zijn. Veilig materiaal beschermt de rolstoeler tijdens de rit én bij een ongeval. Veilig materiaal heeft een botstest doorstaan en is zo gemaakt dat het niet kan losschieten of breken
    • Het goed vaszetten van rolstoel en passagier: Goed materiaal is pas echt veilig bij correct gebruik. De chauffeur dient goed te zijn geïnstrueerd en zorgvuldig te werk te gaan.
    • Afgestemd rijgedrag: Rijgedrag dat veiligheid en comfort van de klant met rolstoel garandeert.